EN
EN
4
korporativno
POROČANJE
Odgovornost je ena temeljnih vrednot družbe ELES. Trajnostni razvoj zato uresničujemo z odgovornostjo do lastnika, Republike Slovenije, ter z doseganjem poslovne odličnosti, skrbjo za okolje in odgovornostjo do družbenega okolja.
1

2

3

4

IZVEDENI KORAKI
Razvijamo celovito razmišljanje in nadgrajujemo korporativno poročanje družbe ELES.
Izvedeni koraki
V Letnem poročilu družbe ELES za leto 2017 smo izvedli naslednje korake v smeri uvajanja celovitega poročanja: